| ผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด - 19 ชาวจังหวัดลำพูน สามารถกลับบ้านได้แล้ว 1 ราย  คงเหลือผู้ที่ต้องรักษาตัวอีก  1 ราย

                 สถานการณ์ไวรัสโควิด 19  ในจังหวัดลำพูน ในการระบาดระลอกใหม่ นี้ จังหวัดลำพูน ยังคงพบผู้ป่วย จำนวน 2 ราย  รักษาหายแล้ว สามารถกลับบ้านได้ 1 ราย   คงเหลือผู้ที่รักษาตัวอีก  1 ราย  ส่วนการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในร้านอาหารเขต อำเภอเมืองลำพูน และ อำเภอลี้ ยังไม่อนุญาตให้จำหน่าย 

                 ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ   เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วยนายแพทย์สุริยพงณช์   สุริยะพงฑากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  ได้แถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด 19  ทาง “  เฟซบุ๊ก แฟนเพจ  ศูนย์ข่าวโควิด 19  ลำพูน  ”   ประจำวันที่  13  มกราคม  2564  ซึ่งดำเนินการถ่ายทอดสดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ทุกวันพุธ เวลา 15.00 น.   ซึ่งประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร การถ่ายทอดสดการแถลงสถานการณ์ และฝากข้อสอบถามข้อสงสัยได้ในแฟนเพจฯ ดังกล่าว

                   สถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดลำพูน  ณ วันที่ 13  มกราคม 2564  ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม โดยมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม  6  ราย  ติดเชื้อจากการระบาดระลอกใหม่ 2 ราย  รักษาหายแล้วกลับบ้านได้  1  ราย  ยังอยู่ในกระบวนการรักษา 1 ราย   มีผู้รอผลตรวจ  11  ราย ส่วนการตรวจคัดกรองบุคคลกลุ่มเป้าหมาย  แบ่งเป็น พนักงานสถานประกอบการ 327 ราย แรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต 20 ราย และกลุ่มอื่น ๆ  54  ไม่พบเชื้อทั้งหมด

                  ส่วนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดจากพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะการเดินรถ เข้า ออก จากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด ( สมุทรสาคร  ชลบุรี ระยอง  จันทบุรี  และ ตราด ) สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านการขนส่ง และผู้ที่มีความจำเป็นที่จะเดินทางเข้าสู่จังหวัดลำพูน จะต้องมีหนังสืออนุญาตเดินทางจากเจ้าพนักงานปกครองในพื้นที่นั้น  ซึ่งจังหวัดลำพูน ได้จัดตั้งด่านตรวจหลัก และ ด่านตรวจรอง   ซึ่งในแต่ละด่านจะมีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจอุณหภูมิผู้ขับขี่ยานพาหนะ ตรวจเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางของพนักงานขับรถและผู้โดยสาร  เพื่อป้องกันการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว และตรวจการติดตั้งแอปพลิเคชั่น หมอชนะผู้เดินทางทุกคน  เมื่อเข้าสู่พื้นที่จังหวัดลำพูน จะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ทันที

             ด้านการช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 จังหวัดลำพูน ได้เร่งสำรวจเพื่อจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม  ซึ่งในเบื้องต้น กิ่งชาดแต่ละอำเภอจะนำถุงยังชีพชุดธารน้ำใจไปมอบให้แก่ บุคคลกลุ่มเปราะบางในแต่ละพื้นที่  ด้านการเตรียมความระบบสาธารณสุข อุปกรณ์การแพทย์ และเวชภัณฑ์  โรงพยาบาลในแต่ละอำเภอได้มีการสำรอง  ให้เพียงพอสำหรับการรักษา รวมถึงการวางแผนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 490 เตียง หากพบผู้ป่วยจำนวนมาก  ส่วนการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร เขตพื้นที่ อำเภอเมืองลำพูน และอำเภอลี้  ยังไม่อนุญาตให้จำหน่าย  ส่วนร้านอาหารทั่วไป เปิดให้บริการได้ถึง  4  ทุ่ม

           ทั้งนี้หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตรวจรักษา และมาตรการอื่น ๆ เกี่ยวกับไวรัสโควิด  - 19 สามารถสอบถามอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  โทร. 062 - 019 – 7187 ( ให้บริการ 24 ชั่วโมง )  และสายด่วนดูแลสุขภาพจิต  ( ให้บริการถึงเวลา 20.00 น. ) โทร. 0635231777   หรือสายด่วน 1669  .  

Share: