| สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการใช้บริการ e-Service ลดการแพร่ระบาดของโควิด19

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เร่งสร้างการรับรู้งานประกันสังคม พร้อมส่งเสริมการใช้บริการ e-Service เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ระลอกใหม่

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด19 ระลอกใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ขึ้น โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่สำหรับบริการบริเวณด้านหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดความแออัด สำหรับการติดต่อภายในสำนักงาน โดยผู้ที่จะมาติดต่อราชการทุกประเภทจะต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด19 โดยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านนอกก่อน ที่จะเข้าไปด้านในสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ และเร่งสร้างการรับรู้งานประกันสังคมให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตน พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้บริการ e-Service ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม และสามารถฝากข้อคำถามและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับได้ทาง เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ หรือ โทร. 0-5311-2630 ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

Share: