| ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการ 3 ด้าน ป้องกันโควิด19

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่  ยกระดับมาตรการด้านบุคลากร สถานที่ และระบบบริการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19พร้อมงดบริการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรและผู้มารับบริการอย่างสูงสุด

แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้ยกระดับมาตรการสำคัญในการยับยั้งการแพร่ระบาดในหน่วยงาน  3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ซึ่งบุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 1 ทุกคนต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ ในการงดเว้นการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง สถานที่เสี่ยง หรือไทม์ไลน์ที่มีผู้ป่วยโควิด19เดินทางไป รวมทั้งต้องหมั่นสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการเจ็บ ไข้ ไม่สบาย ขอให้งดเว้นการปฏิบัติหน้าที่และดูแลตัวเองอยู่ที่บ้าน และสำคัญที่สุดคือทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย 100 % ในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับด้านสถานที่ ในการเข้า-ออก ทุกอาคาร จะมีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการทุกคนเข้าออกทางเดียว โดยต้องมีการคัดกรองผู้รับบริการและญาติทุกคน พร้อมทั้งซักถามประวัติความเสี่ยงจากการเดินทาง มีการจัดระยะห่างของผู้รับบริการ จัดฉากที่กั้นระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ รวมทั้งการทำความสะอาดจุดผัมผัส จุดเสี่ยง และเพิ่มรอบการทำความสะอาดจุดให้บริการ จาก 2 เวลา เป็น 4 เวลา และด้านระบบบริการ โดยจะงดการให้บริการบางอย่างที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค อาทิ บริการทันตกรรม บริการฟิตเนส นวดสปา นวดแผนไทย และงดการบริการตรวจสุขภาพออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น จึงจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง

ทั้งนี้ สำหรับผู้ป่วยต่อเนื่องที่มารับบริการคลินิกส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่จะมีบริการส่งยาประจำตัวไปให้ผู้ป่วยที่บ้านทดแทนการเดินทางมายังโรงพยาบาล เพื่อลดความแออัดและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายลง โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5327-2740 Facebook : ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ หรือ www.hpc1.go.th

Share: