| จ.แพร่ เลื่อนการจัดงาน “ ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ” ไปเป็นวันที่ 22-28 มีนาคม 2564

   

จังหวัดแพร่ โดยพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ น.ส.เกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือการจัดงาน ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ที่ปกติจะจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 9 ค่ำ ถึง 15 ค่ำเดือน 4 ใต้เดือน 6 เหนือ เป็นประจำทุกปี

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะนี้ ทำให้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่, วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมาร่วมประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ โดยที่ประชุมมีมติสรุปว่า เลื่อนการจัดงาน ไปเป็น “  วันที่  22-28 มี.ค 64 แต่ทั้งนี้ ก็ต้องประเมินสถานการณ์ในช่วงนั้นด้วยว่า จะยังคงจัดงานได้หรือไม่

                สำหรับ งาน ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดแพร่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเนื่องจากวัดพระธาตุช่อแฮ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่และภาคเหนือ เป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล จึงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมากราบไหว้และสักการะบูชาเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานจะมีขบวนแห่ช้าง มีขบวนสักการะของประชาชน 8 อำเภอ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การจำหน่ายสินค้าและมีมโหรสพสมโภชตลอดงาน

Share: