| พช. อ.บ้านธิ ลำพูน นำร่องผลักดันส่งเสริมปลูกผัก 90 วัน สร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนช่วง COVID-19 ระบาด

          เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุม อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าเปา ม.2 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำร่องผลักดัน ส่งเสริม การปลูกผักสวนครัว 90 วัน สร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการร่วมปลูกผักสวนครัว น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ แสงนาเฮอริเทจ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับการสนับสนุนสถานที่ดำเนินการและต้นกล้าผักสวนครัว จากนายชัชพีร์ วรรณาพิรัชย์ กำนัน ต.ห้วยยาบ ที่มีแนวคิดสร้างแหล่งอาหารให้แก่คนในชุมชนได้มีผักไว้รับประทาน โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          อย่างไรก็ตามสำหรับกิจกรรมดังกล่าว มุ่งหวังให้เกิดความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ต่อยอดสร้างรายได้ในครัวเรือน ทั้งยังเป็นการยกระดับโภชนาการ สร้างเครือข่ายขยายผล ให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งในอนาคตต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม      

Share: