| อากาศแปรปรวน แม่ฮ่องสอนเตรียมตัวรับมือ อุณหภูมิจะอุ่นขึ้น 14-17 ม.ค. 64 เย็นลง 18-19 ม.ค. 64 และกลับมาอุ่นขึ้น 20 ม.ค. 64

            กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า การพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ในช่วงวันที่ 14 - 17 มกราคม 64 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า บริเวณความกดอากาศสูงจะมีกำลังอ่อนลง อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง อุณหภูมิต่ำสุด 11-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

             ส่วนในช่วงวันที่ 18 - 19 มกราคม 64 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 10-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 3-10 องศาเซลเซียส บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีลมแรง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย

Share: