| นายกรัฐมนตรี เปิดสายด่วน 1111 ให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายได้โดยตรง

               

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการหยุดยั้งโควิด-19  พร้อมยืนยันว่า ผู้ที่แจ้งเบาะแส จะได้รับความคุ้มครองและรักษาเป็นความลับทางราชการ พร้อมเชิญชวนประชาชน มาร่วมเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลความเรียบร้อยและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย สั่งการให้มีการปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรโรน่า 20119 หรือ โควิด - 19 ระลอกใหม่ เช่น บ่อน แรงงานผิดกฎหมาย และการลักลอบค้าประเวณี และให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรง ผ่านช่องทาง ดังนี้

 1) สายด่วน 1111

2) ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทำเนียบรัฐบาล 3

3) เว็บไซต์ www.1111.go.th

4)  แอปพลิเคชัน PSC 1111 (Mobile App PSC 1111)

5)  จุดบริการประชาชน 1111 ทำเนียบรัฐบาล ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) อาคารสำนักงานก.พ. เดิม ถนน พิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

                 ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย พร้อมเพิ่มความเข้มข้นขึ้น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการทหารสูงสุด ร่วมสนธิกำลังกันอย่างเข้มข้นเพื่อปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

 

Share: