| พบบ่อน หรือเรื่องผิดกฎหมาย กดสายด่วน 1111 แจ้งเบาะแสโดยตรงถึงนายกรัฐมนตรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการให้มีการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มที่ก่อให้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่ เช่น บ่อน แรงงานผิดกฎหมาย และการลักลอบค้าประเวณี โดยให้ประชาชนแจ้งเบาะแสมาที่นายกรัฐมนตรีโดยตรง ผ่านช่องทาง ดังนี้ สายด่วน 1111 , ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทำเนียบรัฐบาล , เว็บไซต์ www.1111.go.th , แอปพลิเคชัน PSC 1111 (Mobile App PSC 1111) และ จุดบริการประชาชน 1111 ทำเนียบรัฐบาล 

โดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าผู้ที่แจ้งเบาะแส จะได้รับความคุ้มครองและรักษาเป็นความลับทางราชการ ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย พร้อมเพิ่มความเข้มข้นขึ้น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอขอบคุณประชาชนที่ร่วมมือกับรัฐบาลในการหยุดยั้งโควิด-19 และร่วมเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลความเรียบร้อยและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายด้วยกัน โดยให้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการทหารสูงสุด ร่วมสนธิกำลังกันอย่างเข้มข้นเพื่อปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

Share: