| มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบให้ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเชียงราย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ  ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบให้ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

      วันนี้ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00น.ที่หอประชุมอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นตัวแทนเพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฏรที่ได้รับความเดือดร้อน และผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจำนวน 3,500 ผืนทั้ง 5 อำเภอ คือ อำเภอเวียงชัย อำเภอเชียงแสน อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย และอำเภอป่าแดด เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฏร

 ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกพื้นที่ของประเทศไทย พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนแก่ราษฎรของพระองค์ในทุกเหตุการณ์ และให้ความสำคัญกับการดูแล รักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน และทรงทราบถึงเหตุความเดือดร้อน จากภัยหนาวของพสกนิกรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จึงได้พระราชทานผ้าห่มกันหนาวให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้แก่พสกนิกรที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวและผู้ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ประจำปี 2564

              ตามที่สภาพความกดอากาศสูงกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบนได้ทำให้จังหวัดเชียงรายมีอากาศหนาวเย็นลง มีอุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย 8-14 องศาเซลเซียส เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน และจากผลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวประจำปี 2563 มีราษฎรผู้ขาดแคลนเครื่องกันหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจำนวน 275,903 คน ในพื้นที่อำเภอเวียงชัย จำนวน 7,518 คน อำเภอเวียงป่าเป้า 13,398 คน อำเภอแม่สรวย 38,963 คน อำเภอป่าแดด 6,230 คน และอำเภอเชียงแสน 10,819 คน

Share: