| มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลำปาง

เช้าวันนี้ (13 ม.ค.64) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลำปาง เป็นผู้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 1,500 ผืน มอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว มีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมประกอบพิธีฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ โดยร่วมกันมอบให้แก่ผู้แทนอำเภอสบปราบ จำนวน 300 ผืน อำเภอเถิน แม่พริก เกาะคา แม่ทะ อำเภอละ 200 ผืน และอำเภองาว จำนวน 400 ผืน

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกพื้นที่ของประเทศไทย พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนแก่ราษฎรของพระองค์ในทุกเหตุการณ์ และทรงรับสั่งให้เตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายและสามารถให้ความช่วยเหลือราษฎรได้ทันการณ์

สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีพระราชกระแสทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทรงให้ติดตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Share: