| พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน ที่จังหวัดเชียงราย

        เมื่อวันที่ (13 มกราคม 2564) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับประชาชนชาวอำเภอเวียงชัย รวมถึงประชาชนอำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอป่าแดด และอำเภอเชียงแสน รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,500 ผืน โดยมี นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานโดยพร้อมเพรียงกัน

       นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเวียงชัย กล่าวรายงานว่า ตามที่สภาพความกดอากาศสูงกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบนได้ทำให้จังหวัดเชียงรายมีอากาศหนาวเย็นลง มีอุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย ๘-๑๔ องศาเซลเซียส เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน และจากผลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวประจำปี ๒๕๖๓ มีราษฎรผู้ขาดแคลนเครื่องกันหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒๗๕,๕๐๓ คน ในพื้นที่อำเภอเวียงชัย จำนวน ๗,๕๑๘ คน อำเภอเวียงป่าเป้า จำนวน ๑๓,๓๙๘ คน อำเภอแม่สรวย จำนวน ๓๘,๙๖๓ คน อำเภอป่าแดด จำนวน ๖,๒๓๐ คน และ อำเภอเชียงแสน จำนวน ๑๐,๘๑๙ คน

       ในโอกาสนี้ นายอำเภอเวียงชัย ได้กล่าวอีกว่า ประชาชนอำเภอเวียงชัย ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานผ้าห่มกันหนาว ประจำปี ๒๕๖๔ ให้กับประชาชนชาวอำเอเวียงชัย รวมถึง อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอป่าแดด และ อำเภอเชียงแสน ครั้งนี้ต่างปราลปลื้ม ปีติยินดีอย่างหาที่สุดมิได้

Share: