| จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากทางเลือกของประชาชน ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน

วันนี้ ( 12 ม.ค.64) เวลา 07.00 น. จังหวัดแพร่  โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  สำนักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 1-3 แพร่ ลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากทางเลือกของประชาชน ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน รวมถึงการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือทุกครั้งที่หยิบจับสัมผัสสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันกับคนอื่น

โดยวิธีการดังกล่าว ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ดีที่สุด  ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่  ตามประกาศของจังหวัดแพร่และตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เพื่อให้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีความจำเป็น 

อนึ่ง หน้ากากผ้ายังหาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง ใส่ซ้ำได้หลายครั้ง ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน และช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า เพียงแค่ขยันซักให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง ก็จะได้หน้าการผ้าที่สะอาดและปลอดเชื้อ เพื่อให้สามารถใส่ซ้ำได้อย่างสะอาดและถูกสุขอนามัย ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในตลาดได้ให้ความสนใจและตอบรับการรณรงค์ดังกล่าวเป็นอย่างดี

 

Share: