| พาณิชย์จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจเช็คราคาอาหารทะเลตลาดสดและห้างสรรพสินค้า พบสินค้าเพียงพอ แต่ยอดจำหน่ายลดลง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่  ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามสถานการณ์ อาหารทะเล ที่ตลาดสดแพร่ชมภูมิ่ง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาแพร่ และห้างสรรพสินค้าแมคโคร สาขาแพร่  พบว่า  สินค้า ส่วนใหญ่รับสินค้ามาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ตราด สมุทรปราการ และสุราษฎร์ธานี ราคารับซื้อสินค้าจากจังหวัดดังกล่าวยังคงทรงตัว การจำหน่ายปลีกสินค้ายังคงจำหน่ายได้ตามปกติ  อัตราการบริโภคลดลงเนื่องจากผ่านพ้นจากเทศกาลปีใหม่ ประกอบกับประชาขนมีความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมียอดจำหน่ายลดลง 10-20%

ในส่วนการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จอาหารทะเลตามสั่ง พบว่า ราคาวัตถุดิบอาหารทะเลยังคงทรงตัว ราคาจำหน่ายอาหารปรุงสุกเมนูทะเลและเมนูทั่วไปยังคงจำหน่ายในราคาเดิม สถานการณ์การจำหน่ายยังคงปกติ รวมถึงสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพนั้น ยังจำหน่ายในราคาปกติ สินค้ามีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคและไม่พบการกักตุนแต่อย่างใด 

Share: