| น่านประชุมเตรียมพร้อมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม

                                       วันนี้ 17 ส.ค.65 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชรบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ปี 2565 กรณีอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

                                   ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดให้มีการจัดฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 กรณีอุทกภัยในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Excercise :TTX) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Aplicatiom zoom) เพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้บัญชาการเหตุการณ์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัด นั้นจังหวัดน่านได้กำหนดให้มีการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 กรณีอุทกภัยในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Excercise :TTX) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Aplicatiom zoom) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านจอภาพแอปลิเคชั่นซูม (Aplicatiom zoom) โดยเน้นพื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม คืออำเภอบ่อเกลือ จะเป็นการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Excercise :TTX) ผ่านระบบ zoom ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมฝึก ประกอบด้วย ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอทั้ง 15 อำเภอ และองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา

Share: