| พช.ฝาง มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ให้แก่บ้านพักคริสเตียนเปาโล ฝาง..//

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ให้แก่บ้านพักคริสเตียนเปาโล ฝาง เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และนำไปประกอบเป็นอาหารสำหรับเด็กด้อยโอกาสด้านการศึกษา..//

วันนี้ (17 ส.ค. 65 ) นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ คำบรรจง ปลัดอำเภอประจำตำบลแม่สูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ให้แก่ น.ส.เพ็ญนภา อภิศักดิ์ยืนยง ผู้จัดการบ้านพักคริสเตียนเปาโล ฝาง เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และนำไปประกอบเป็นอาหารสำหรับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสด้านการศึกษา ซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านพักคริสเตียนเปาโล ฝาง ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ด้าน น.ส.เพ็ญนภา อภิศักดิ์ยืนยง ผู้จัดการบ้านพักคริสเตียนเปาโล ฝาง กล่าวว่า บ้านพักคริสเตียนเปาโล ฝาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1981 เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสด้านการศึกษาด้วยการเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านพักคริสเตียนเปาโล ฝาง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนใกล้กับโรงเรียนหลายแห่ง ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนในความดูแลจำนวน 50 คน ซึ่งแต่ละเดือนจะมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก จึงได้ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในความดูแล ได้ปลูกผักสวนครัวเพื่อนำมาประกอบอาหาร โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ซึ่งนอกจากจะมีแหล่งอาหารในบ้านพักแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้แก่เด็กอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสด้านการศึกษา บ้านพักคริสเตียนเปาโล ฝาง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ บ้านพักคริสเตียนเปาโล ฝาง  เลขที่ 279 ม.17 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ หรือโทร 08-1684-6164

Share: