| ธอส. ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน​มู่หลาน

    นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากพายุมู่หลาน ด้วยการจัดทำ "มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปี 2565"  7 มาตรการ ประกอบด้วย ลดเงินงวดร้อยละ 50 จากเงินงวดปกติ และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน ให้กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี คงที่ 1 ปีแรก ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน และคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี 6 เดือน ไม่ต้องชำระเงินงวด ประนอมหนี้ไม่เกิน 1 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี นาน 6 เดือนแรก ผ่อนเงินงวดเพียง 1,000 บาท กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังซ่อมแซมไม่ได้ ให้ปลอดหนี้ในส่วนของอาคาร และพิจารณาสินไหมเร่งด่วน สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย จ่ายตามความเสียหายจริงรวมทุกภัยธรรมชาติสูงสุด 30,000 บาทต่อปี
   ลูกค้าที่ประสงค์ขอรับบริการ สามารถติดต่อได้ที่ ธอส. ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

 

ที่มา : สำนักข่าว​กรมประชา​สัมพันธ์​

Share: