| เทศบาลนครลำปาง แจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณเลียบแม่น้ำวัง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

เทศบาลนครลำปาง แจ้งว่า ตามที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ได้ประกาศแจ้งเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนทั้ง 2 แห่ง เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของน้ำที่ไหลเข้า-ออกเขื่อน และเตรียมความพร้อมของพื้นที่ว่างในการรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน โดยเขื่อนกิ่วคอหมาได้เพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 85.00 ลบ.ม./วินาที และเขื่อนกิ่วลมเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 151.00 – 200.00 ลบ.ม./วินาที ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันนี้

ปริมาณน้ำดังกล่าว เมื่อรวมกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาด้านท้ายเขื่อน ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำวังเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณถนนเลียบแม่น้ำวังทั้งสองฝั่ง ซึ่งยังอยู่ในระดับเกณฑ์ปกติ (สีเขียว) ขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก แต่ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณเลียบแม่น้ำวังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลัน

หากประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง หากได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยดังกล่าว แจ้งได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลนครลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5423 7226 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ สำหรับสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนกิ่วลม และเขื่อนกิ่วคอหมา ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่ายังมีสภาพมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย  

Share: