| จ.ลำปาง จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 17​ สิงหาคม​ 2565 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 โดยร่วมกับจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดลำปาง และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดขึ้น ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี และนางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน

กิจกรรมประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน การมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 และบูทแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  

Share: