| ลำปาง พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 435 ราย เสียชีวิตเป็นศูนย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ เวลา 09.00 น. พบผู้ป่วยรายใหม่ 435 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต  เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันตรวจด้วยวิธี RT-PCR  จำนวน 0 ราย เป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจด้วยวิธี ATK จำนวน 435 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565  ถึงปัจจุบัน จำนวน 27,878 ราย อยู่ระหว่างรักษา 45 ราย และเสียชีวิตสะสม 53 ราย

จังหวัดลำปางรณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่มเป้าหมายที่ครบกำหนดฉีด โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (กลุ่ม 608)  ซึ่งได้ขยายการให้บริการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เชิญชวนประชาชนชาวลำปางที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป เข้ารับการฉัดวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเร็วที่สุด  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เพื่อลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยให้มากที่สุด

Share: