| บรรยากาศเปิดขายสินค้าอย่างเป็นทางการที่ตลาดสายลมจอย อำเภอแม่สายหลังจากสถานการณ์ทั่วไปคลี่คลายแล้ว