| จ.ลำปาง เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

นายจรัสพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เปิดเผยถึงสถานการณ์สาธารณภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้เกิดเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ทำให้มีประชาชนได้รับผลกระทบ  จำนวน 5 อำเภอ 9 ตำบล 13 หมู่บ้าน 40 ครัวเรือน ประกอบด้วย

วันที่ 15 สิงหาคม ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 7 คอสะพานถูกน้ำกัดเซาะ 1 แห่ง และถนนถูกน้ำกัดเซาะ 1 แห่ง ตำบลแม่สุก หมู่ที่ 3 ถนนลูกรังถูกน้ำกัดเซาะ 1 แห่ง, หมู่ที่ 7 สะพานไม้ขาด 1 แห่ง

วันที่ 16 สิงหาคม ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลบ้านสา หมู่ที่ 6 (ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ) พื้นที่อำเภอแม่พริก 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลแม่ปุ หมู่ที่ 2 (ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ) ตำบลแม่พริก หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 (ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ) พื้นที่อำเภอสบปราบ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลแม่กัวะ หมู่ที่ 4 (ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ) พื้นที่อำเภอเสริมงาม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลเสริมซ้าย หมู่ที่ 9 (ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ) ตำบลเสริมขวา หมู่ที่ 2 (ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ) และพื้นที่อำเภอเกาะคา 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน 40 ครัวเรือน ได้แก่ ตำบลวังพร้าว หมู่ที่ 2 (20 ครัวเรือน), หมู่ที่ 3 (5 ครัวเรือน), หมู่ที่ 4 (8 ครัวเรือน) และหมู่ที่ 7 (7 ครัวเรือน) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวังพร้าว 1 แห่ง ขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเกอแม่พริก ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากยังคงมีสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่

ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดลำปาง ปภ.จ.ลำปาง สาขาวังเหนือ และ ปภ.จ.ลำปาง สาขาเถิน ร่วมกับอำเภอ กองร้อย อส.อ.เกาะคา ที่ 3 ทหารมณฑลทหารบกที่ 32 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม

Share: