| ประชาชนชาวลำปางร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

กฟผ.เหมืองแม่เมาะ จัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพเหมือง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ ร่วมกับ จังหวัดลำปาง อำเภอแม่เมาะ และหลายหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ร่วมสานพลังรวมใจประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่ ช่วยกันลงแรงปลูกกล้าพันธุ์ไม้ฟื้นฟูผืนป่าธรรมชาติ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ณ ที่บริเวณพื้นที่ขอใช้ประโยชน์ในการทำเหมืองทิ้งมูลดินด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้เหมืองแม่เมาะ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงตอนบน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีนายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมร่วมกับ นางราณี  โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง นำคณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากสังกัดหน่วยงานต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่รอบเหมืองแม่เมาะ รวมจำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมทำความดี ช่วยกันปลูกป่าปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ ได้ร่วมกับจังหวัดลำปาง อำเภอแม่เมาะ และหลายหน่วยงานองค์กรในเขตพื้นที่ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนพสกนิกรชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันสานปณิธานความดีต่อเนื่อง แสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยการร่วมกันรวมพลังปลูกต้นไม้ถวายเป็นราชสักการะ สนองแนวทางตามพระราชปณิธาน ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ “คน” กับ “ป่า” อยู่ร่วมกันได้ อีกทั้งการจัดกิจกรรมยังเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ช่วยกันปลูกป่าเพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ ลดภาวะโลกร้อน และนำความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนมาสู่ธรรมชาติ อันจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน สร้างจิตสำนึกให้ชุมชนท้องถิ่น ได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของต้นไม้ เพื่อจะได้หันมาช่วยกันดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยจิตใจอาสา อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การเรียนรู้ของคนในชุมชน ในการที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ติดกับป่าจะได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ เพื่อร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในมหามิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

โดยการทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ และหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้นำประชาชนชาวลำปาง ร่วมกันปลูกกล้าพันธุ์ไม้ยืนต้นและพันธุ์ไม้โตเร็วเพิ่มเติม ลงบนผืนที่ดินเนื้อที่ประมาณกว่า 12 ไร่ ในเขตพื้นที่ขอใช้ประโยชน์ในการทำเหมืองทิ้งมูลดินของเหมืองแม่เมาะ โดยมีกล้าพันธุ์ไม้ที่ร่วมกันปลูกรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 2,090 ต้นกล้า ซึ่งประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ กว่า 107 ชนิด อาทิเช่น สัก ขะจาว พฤกษ์ สำโรง ปีบ เสลา สีเสียด ยางนา หว้า มะค่าโมง มะขามเทศ น้อยหน่าพื้นเมือง พุทราป่า หูกวาง และทองอุไร เป็นต้น ซึ่งต้นไม้ที่ได้ทำการปลูกลงดินทั้งหมด ทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ จะเป็นผู้คอยดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ต้นไม้ทุกต้นได้เจริญเติบโตเป็นพื้นที่สีเขียว และเป็นพื้นที่สวนป่าที่จะคงความอุดมสมบูรณ์ รักษาสมดุลทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศภายในบริเวณพื้นที่ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะและชุมชนโดยรอบ

ทั้งนี้ สำหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อฟื้นฟูสภาพเหมืองดังกล่าว เป็นโครงการที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ ได้มีการดำเนินการควบคู่กับการทำเหมืองหินลิกไนต์มาอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา จวบจนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ได้ทำการปลูกต้นไม้ปลูกป่าในบริเวณเขตพื้นที่เพื่อฟื้นฟูสภาพเหมือง รวมแล้วกว่า 12,300 ไร่

Share: