| ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) พื้นที่ได้รับผลกระทบจาก "พายุโซนร้อนมู่หลาน" ที่อำเภอแม่สาย

     เช้าวันนี้ (16 ส.ค.65) ที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวร สะพานข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 1 อำเภอแม่สาย นายภาสกร บุญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก “พายุโซนร้อนมู่หลาน” โดยได้นำจิตอาสาทำความสะอาดบ้านเรือน อาคาร ร้านค้าและพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่ ในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่เศรษฐกิจการค้าหลักสำคัญของจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอแม่สาย จิตอาสา 904 จังหวัดเชียงราย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม
     ก่อนทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่ดังกล่าวฯ นายภาสกร บุญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสมัครสมานสามัคคี ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสาบูรณะ ฟื้นฟู และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของอำเภอแม่สาย ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม 
ได้กำหนดพื้นที่ทำกิจกรรม 4 จุดหลัก จุดแรกย่านสายลมจอย ใช้จิตอาสาจากตำบลเวียงพางคำและตำบลศรีเมืองชุม จุดที่สอง บ้านเหมืองแดง ใช้จิตอาสาจากตำบลแม่สายและตำบลเกาะช้าง จุดที่สาม บ้านเกาะทราย ใช้จิตอาสาจากตำบลบ้านด้ายและตำบลโป่งผา และจุดที่สี่ย่านตลาดไม้ลุงขน ใช้จิตอาสาจากตำบลห้วยไคร้และตำบลโป่งงาม
      ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก “พายุดีเปรสชันมู่หลาน” บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ส่งผลให้มีฝนตกหนัก เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบริเวณ ตลาดสายลมจอย ชุมชนของตำบลแม่สาย ตำบลเกาะช้าง ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแหล่งพื้นที่เศรษฐกิจการค้าที่มีความสำคัญของอำเภอแม่สาย มีร้านค้าและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายและเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงราย จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วน ประชาชนจิตอาสา ประชาชนในพื้นที่ ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดบ้านเรือน อาคาร ร้านค้าและพื้นที่สาธารณะ เป็นการบรรเทาความเดือนร้อน และสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายร่วมกับวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย และวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ได้ร่วมกันจัดโครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า และตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยในวันนี้ด้วย

Share: