| เริ่มแล้ว!! หอการค้าจังหวัดลำพูน ชวนเที่ยวงาน “หอการค้าลำพูนแฟร์ ครั้งที่ 14 – เทศกาลลำไยลำพูน และมหกรรมสินค้าลดราคาค่าครองชีพ ประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ ลานเอกชน ข้างโกดังเม่งฮวดเกษตร บ้านแม่สารป่าแดด ต.เวียงยอง จ.ลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน “ หอการค้าลำพูนแฟร์ ครั้งที่ 14  เทศกาลลำไยลำพูน และมหกรรมสินค้า ลดราคาค่าครองชีพ ประจำปี 2555” โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน  นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน  นายบรรจง วิพรหมชัย ประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน   คณะกรรมการ จัดงานฯ  นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ลำพูน  หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ รวมถึง ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันการกินลำไยสด และมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศในการประกวดสายพันธุ์ลำไย พร้อมมอบโล่ให้แก่ หน่วยงาน องค์กร และผูที่สนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้อีกด้วย

.

                  นายบรรจง วิพรหมชัย ประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน กล่าวว่า  การจัดงาน “หอการค้าลำพูนแฟร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะลำไย   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดนิทรรศการ ด้านวิชาการทางการเกษตร-นวัตกรรม เพื่ออัพเกรดสู่เกษตรมูลค่าสูง  ส่งเสริมและกระตุ้นการจับจ่ายซื้อสินค้าราคาถูก มีมาตรฐาน และกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด  ให้มีกระแสเงินหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น  ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดลำพูน  รายได้สนับสนุนกิจการสาธารณประโยชน์ของหอการค้าจังหวัดลำพูน

.

             โดยกิจกรรมภายในงาน มีการประกวดลำไยสดช่อ GI ลำพูน สายพันธุ์เบี้ยวเขียว สายพันธุ์ ชมพู และสายพันธุ์ดั้งเดิม-พันธุ์ดี-พันธุ์หายาก  การแข่งขันกินลำไย การจำหน่ายลำไยสด การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด และสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เป็นธรรม  ที่พลาดไม่ได้คือ การประกวดนางสาวลำไยลำพูน & สุภาพบุรุษลำไย  ที่จะพามาชมกับความสวย หล่อ ของผู้เข้าการประกวด  นอกจากนี้ยังมีการเดินแบบสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ผ้าประจำถิ่น การประกวดธิดาดวงดี แฟนซีลำพูน การประกวดหนูน้อยลำไยลำพูน การประกวด วาไรตี้แดนซ์ ตลอดทั้ง มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทุกคืน ผสมผสานกับการแสดงของ ศิลปินชื่อดัง โดยเน้นถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมเป็นหลัก  อีกด้วย

.

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน “หอการค้าลำพูนแฟร์– เทศกาลลำไยลำพูน และมหกรรมสินค้าลดราคาค่าครองชีพได้ว่างเว้นจากการจัดงานมากว่า 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพลเมืองทั่วโลก ประเทศไทยเราก็ได้รับผลกระทบมากเช่นกัน และที่เห็นได้ชัดเจน คือ สภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอย การค้าขายหยุดชะงัก ซึ่งเรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องที่นอกเหนือความคาดหมายทั้งสิ้น และปัจจุบันก็ยังเฝ้าระวังกันอยู่ ยังวางใจไม่ได้

.

ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดลำพูน  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน สมาพันธ์ท่องเที่ยว และสมาคมธนาคาร 4 องค์กรนี้ นับว่าเป็นกลไกสำคัญของภาคเอกชนที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในจังหวัด ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในระดับภูมิภาคและประเทศ  จังหวัดลำพูนมีสินค้าที่สำคัญคือ ลำไย และเป็นลำไยที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ ลำไยที่มีข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อันได้แก่ ดิน สภาพอากาศและภูมิประเทศ ดังคำกล่าวที่ว่า ลำไยลำพูน เป็นลำไยที่ดีที่สุดและอร่อยที่สุดในโลก จุดเด่นนี้ เราควรจะส่งเสริมสนับสนุนให้ ลำไยลำพูน เป็นลำไยคุณภาพอย่างแท้จริง.

Share: