| เชียงใหม่ คัดเลือกผู้มีสิทธิขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกผู้มีสิทธิขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 200 ราย

 

วันนี้ (5 ส.ค. 65) จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยประกาศแจ้งความประสงค์ให้ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด ยื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองผ่านทาง Line : bit.ly/3nCkArC หรือ QR Code ระหว่างวันจันทร์ที่ 18 - วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวมีผู้มายื่นความประสงค์เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย รวมจำนวนทั้งสิ้น 7,336 ราย ทั้งนี้มีผู้ผ่านคุณสมบัติที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 6,930 ราย

โดยในวันนี้คณะทำงานได้ดำเนินการคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ด้วยวิธีการจับลูกบอลหมายเลข จำนวน 200 ราย เพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีอายุของบัญชีสำรอง 2 ปี เพื่อใช้ในการขายในส่วนภูมิภาคต่อไป 

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ได้ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ www.dopacm.go.th หรือเพจ ที่ทำการปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ และสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังการคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ได้ที่ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่”

 

Share: