| ศาลจังหวัดน่าน จัดงานวันรพี เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณศาลจังหวัดน่าน ได้มีการจัดงานวันรพี เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีนายณัฐสิทธิ์ ม่วงวิโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เป็นประธาน พร้อมด้วยนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เหล่าข้าราชการ หน่วยงานยุติธรรม ทหาร ตำรวจ ได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ ผู้ยึดมั่นในความซึ่งสัตย์สุจริตอย่างยิ่งยวด ทรงถือว่าความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์

         โดยการค้นคว้ารวบรวมและพระนิพนธ์ ได้เป็นรากฐานก่อตั้งการศึกษานิติศาสตร์ขึ้น ในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ จึงทรงได้รับยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” โดยเฉพาะสำหรับนักกฎหมายและทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายและเป็นผู้สอนวิชากฎหมาย ด้วยพระองค์เอง เพื่อที่จะให้มีผู้รู้กฎหมายมากขึ้น ทรงจัดวางระเบียบศาลยุติธรรมสู่ระบบใหม่ ทรงรวบรวมกฎหมายและคำพิพากษาฎีกา พร้อมแต่งตำราอธิบายกฎหมาย

          ด้วยคุณาณุปการอันล้นพ้น เนติบัณฑิตยสภา จึงได้ถวายการยกย่อง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เมื่อปี 2497 ทั้งเริ่มต้นเรียกวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันรพี" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พร้อมทั้งมีการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นประจำทุกปี

Share: