| กองพลทหารม้าที่ 1 โดยกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 จิตอาสา บริจาคโลหิต