| จังหวัดแพร่มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(27ก.ค.65) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธานการประชุม ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 จำนวน 2 ราย คือ จ่าสิบตำรวจ สิทธิสรณ์ สมเดช ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภภูธรสอง และดาบตำรวจ ไกร เวียงนาค ผู้บังคับหมู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้พิจารณามอบโล่ประกาศ       เกียรติคุณแก่บุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 โดยได้จัดพิธีมอบโล่เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ทุ่มเทเสียสละในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ส. และสำนักงาน ปปส. ภาค 1–9 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีนั้น ซึ่งทางจังหวัดแพร่นั้น มีนายสมหวัง  พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่น และบุคคลที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม จำนวน 2 ราย   

Share: