| ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ชรบ. อำเภอฮอด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อำเภอฮอด พร้อมรับหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 

            วันนี้ (25 มิ.ย. 65 ) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีปิด  พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตร และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อำเภอฮอด ประจำปี 2565”  โดยมี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จากทุกตำบลในอำเภอฮอด รวมทั้งคณะครูฝึก เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 250 คน

 

            การฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ของอำเภอฮอด ในครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่อาสาสมัครประจำหมู่บ้านและชุมชน ที่ทำหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ของตนเอง  พร้อมที่จะเป็นหน่วยหน้าในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างระบบคุ้มกันความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน  ทั้งนี้ จะมีขยายผลการฝึกอบรมโครงการในลักษณะดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกตำบลทั่วทั้งจังหวัด

Share: