| ลำปาง พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 610 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ เวลา 09.00 น. พบผู้ป่วยรายใหม่ 610 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันตรวจด้วยวิธี RT-PCR  จำนวน 0 ราย เป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจด้วยวิธี ATK จำนวน 610 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565  ถึงปัจจุบัน จำนวน 128,202 ราย อยู่ระหว่างรักษา 4,052 ราย รักษาหายแล้วสะสม 123,957 ราย และเสียชีวิตสะสม 193 ราย

สำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ เวลา 09.00 น. ของวันเดียวกัน จังหวัดลำปางฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,308,073 เข็ม จำแนกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 521,759 คน  เข็มที่ 2 จำนวน  503,192 คน เข็มที่ 3 จำนวน  255,950 คน และเข็มที่ 4 จำนวน 27,172 คน

จังหวัดลำปางเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 3 (เข็มกระตุ้น) เชิญชวนชาวลำปาง กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง (กลุ่ม 608) ไปรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลงให้มากที่สุด

Share: