| สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง จัดงาน “มหกรรมตลาดสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดลำปาง” ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร(ตลาดเกษตรกร)จังหวัดลำปาง

25 มิถุนายน 2565 นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร จังหวัดลำปาง ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร(ตลาดเกษตรกร) จังหวัดลำปาง บริเวณข้างสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง ติดแยกไฟแดงเฮือนสายคำ ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายสมศิลป์ ลาวพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ของดีสินค้าเด่น จากเกษตรกรในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดลำปางกว่า 70 ร้านค้า  การจับสลากแจกรางวัลแก่ผู้มาร่วมงาน ฯลฯ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS  ที่ผลิตและจำหน่ายโดยเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มผู้บริโภคให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง ยกระดับตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนสร้างความยั่งยืนให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพหลักในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) จังหวัดลำปาง ดำเนินการภายใต้สโลแกน เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรกรจริง ๆ ทุกสิ่งปลอดภัย เปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 14.00 น.

Share: