| โออาร์ “เปิดบ้าน เยี่ยมชมคลังปิโตรเลียมลำปาง” สร้างความเชื่อมั่นถังเก็บก๊าซขนาดใหญ่มีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 คลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาซน) หรือ โออาร์ จัดกิจกรรม “เปิดบ้าน เยี่ยมชมคลัง” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 นำสื่อมวลชน และผู้แทนชุมชนในเขตเมืองลำปาง ประมาณ 50 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า โออาร์ ได้ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย โดยคำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

นายณัชพล จีนขจร ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง กล่าวว่า สำหรับปีนี้ ถังเก็บก๊าซขนาดใหญ่ (LPG Spherical Storage Tank - GS01) ได้ครบวาระการตรวจสอบ 5 ปี ตามกฎหมาย ซึ่งการจัดกิจกรรม “เปิดบ้าน เยี่ยมชมคลัง” ครั้งนี้ ผู้เยี่ยมชมจะได้เข้าใจกระบวนการตรวจสอบถังเก็บก๊าซขนาดใหญ่ ตามระเบียบข้อกำหนดของกฎหมายทุกขั้นตอนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ จากการดำเนินธุรกิจของคลังปิโตรเลียมลำปาง

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามกฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 1.ตรวจสอบขณะถัง 2.ตรวจสอบสภาพภายนอกถังด้วยสายตา 3.ตรวจสอบสภาพภายในของถังด้วยสายตา 4.ตรวจสอบความหนาของถัง 5.ทดสอบและตรวจสอบสภาพแนวเชื่อมภายในทั้งหมดด้วยวิธีอนุภาคของแม่เหล็ก (MT) 6.ทดสอบและตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีถ่ายภาพรังสี (RT) 7.ทดสอบและตรวจสอบด้วยแรงดันไฮดรอลิค 8.ทดสอบและตรวจสอบสภาพแนวเชื่อมภายนอกทั้งหมดด้วยวิธีอนุภาพของแม่เหล็ก (MT) หรือการวัดสนามไฟฟ้ากระแสสลับ (ACFM) 9.ตรวจสอบความแข็งแรงของขาถังด้วยการส่องกล้อง และ 10.การทดสอบวาล์วนิรภัยประจำถัง

นอกจากนี้การทดสอบอื่นๆ นอกเหนือกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ได้แก่ การทดสอบวาล์วป้องกันการไหลเกิน การทดสอบระบบสเปรย์น้ำหล่อเย็นรอบถัง และการทดสอบความนิรภัยฉุกเฉิน สำหรับการทดสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การทดสอบระบบตรวจจับไอน้ำ การตรวจสอบระบบสายดินและระบบล่อฟ้า และกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี

Share: