| ลำปาง เปิดตลาดประชารัฐเกษตรอินทรีย์ เสริมช่องทางสร้างรายได้แก่กลุ่มประชาชนรากหญ้า

จ.ลำปาง เดินหน้าสานต่อนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน เปิดตลาดนัดประชารัฐชวนช้อปฯ เสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของดีของชุมชน ช่วยสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนระดับฐานราก

จังหวัดลำปาง โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ หลายหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนในพื้นที่ เดินหน้าสานต่อกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนระดับรากหญ้า ร่วมกันเปิดพื้นที่จัดตั้งแผงลอยสำหรับจำหน่ายสินค้าเกษตรของดีของชุมชน ในชื่อ “ตลาดประชารัฐพัฒนาเกษตรอินทรีย์” ซึ่งได้มีการเปิดแผงนำกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ในเขตท้องที่จากทั้ง 13 อำเภอ มาร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีของเด่น “สินค้าเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ” ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเดินเที่ยวเลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้ตามต้องการในราคาประหยัด ณ ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ โซน IT ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง มีนายจำลักษ์  กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน นำทีมผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำพิธีเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคัก มีสื่อมวลชนจากสื่อทุกแขนง รวมถึงประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปางเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด พร้อมกับร่วมกันเดินชมตลาดเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามที่ต้องการ ซึ่งล้วนแต่เป็นสินค้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค ทั้งสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรแปรรูปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับคุณภาพ ที่ได้มีเกษตรกรผู้ผลิต และกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจของชุมชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง นำมาจัดวางจำหน่าย

ทั้งนี้ สำหรับการเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรฯ ดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้นตามวาระจังหวัด เรื่อง “เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน และเกษตรทางเลือก” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ “ส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย” โดยเป็นการดำเนินงานเพื่อสนองตอบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในเรื่องการปฏิรูปด้านการเกษตร รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำปางตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะให้ความช่วยเหลือในการสร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ในเขตท้องที่ รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยอื่นๆ ทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มรากหญ้าได้มีแหล่งสถานที่ในการวางผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายโดยตรง และมีโอกาสได้เรียนรู้ตลาด รู้จักที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยจะช่วยก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนและช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กอยู่รอดได้ ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในพื้นที่ ตลอดจนยังจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย อันเนื่องมาจากปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ "COVID-19" โดยคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมจะสามารถช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของคนในพื้นที่ ให้ประชาชนผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าระดับคุณภาพราคาถูก รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการรากหญ้าให้มีโอกาสด้านการตลาดเพิ่มมากขึ้น

โดยการเปิดตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครั้งนี้ ได้มีเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรจากกลุ่ม We MarKet, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และกลุ่มโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 30 กลุ่ม ได้นำผลิตภัณฑ์สินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายหลายชนิดในราคาถูกย่อมเยา ทั้งสินค้าพืชผักเกษตรปลอดสารพิษ ผักผลไม้สด และสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น สินค้าผลิตภัณฑ์จากข้าว อาหารแห้ง และรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ไม่ใช่อาหาร เช่น เครื่องสำอาง และยาสมุนไพร เป็นต้น โดย “ตลาดประชารัฐพัฒนาเกษตรอินทรีย์” จะมีไปจนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2565 นี้ ซึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถแวะมาเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้าได้ตามต้องการ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป จนถึงเวลา 21.00 น. ณ ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ โซน IT ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง

Share: