| ลำปาง พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 588 ราย ผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ เวลา 09.00 น. พบผู้ป่วยรายใหม่ 588 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันตรวจด้วยวิธี RT-PCR  จำนวน 0 ราย เป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจด้วยวิธี ATK จำนวน 588 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565  ถึงปัจจุบัน จำนวน 127,592 ราย อยู่ระหว่างรักษา 4,070 ราย รักษาหายแล้วสะสม 123,329 ราย และเสียชีวิตสะสม 193 ราย

สำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ เวลา 09.00 น. ของวันเดียวกัน จังหวัดลำปางฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,306,042เข็ม จำแนกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 521,630 คน  เข็มที่ 2 จำนวน  502,822 คน เข็มที่ 3 จำนวน  255,135 คน และเข็มที่ 4 จำนวน 26,455 คน

จังหวัดลำปางเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 3 (เข็มกระตุ้น) เชิญชวนชาวลำปาง กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง (กลุ่ม 608) ไปรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลงให้มากที่สุด

Share: