| สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนมิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม ตลอดจนบทบาทภารกิจของผู้บริหารจังหวัดลำปาง แก่สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการแถลงข่าวฯ ณ วังวิว การ์เด้นท์

มีประเด็นการแถลงข่าวประกอบด้วย 1.การแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดย ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผอ. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง 2.ความคืบหน้างานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โครงการยกระดับและพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวทั้งระบบ Lampang Smart Tourism โดย นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 และ 3.สถานการณ์และมาตรการควบคุมโควิด-19 โดย นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยมีสื่อมวลชนจากทุกแขนงเข้าร่วมรับฟังฯ

Share: