| ข่าวภาคเหนือ 20 มิถุนายน 2565 เชียงราย ชาวลาวข้ามฝั่งไทย ตม เตือนระวังการค้ามนุษย์