| ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง และอำเภอจอมทอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อำเภอสันป่าตองและอำเภอจอมทอง

          ที่บริเวณบ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับตัวแทนผู้ประสบอุทกภัย

            ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นบทเรียนสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะต้องเตรียมแผนเผชิญเหตุให้รัดกุมยิ่งขึ้น เนื่องจากนี่เป็นเพียงต้นฤดูฝนที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทย ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งได้สั่งการเพิ่มเติมให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมในทุกมิติ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก โดยในภาพรวมการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้การช่วยเหลือประชาชน และมีการแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ไม่เกิดการสูญเสียชีวิตแต่อย่างใด โดยขณะนี้ในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการซ่อมแซม ฟื้นฟู ที่อยู่อาศัย และทุกภาคส่วนยังคงต้องเตรียมพร้อมทั้งเรื่องของกำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ให้พร้อมเผชิญเหตุอยู่ตลอดเวลา

          ทั้งนี้ อำเภอสันป่าตองได้สรุปความเสียหายที่เกิดขึ้น มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 11 ตำบล 89 หมู่บ้าน 2,981 ครัวเรือน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 5,496 คน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 474 ไร่ ส่วนสิ่งสาธารณประโยชน์อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้กับนายสมบัติ เรือนฟ้างาม บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ที่เกิดไฟไหม้ระหว่างที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วม และผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านแม่กลางหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง และตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

Share: