| สคร. 1 เชียงใหม่ เตือน ประชาชน ระวังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เตือน ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ ระวัง ไข้เลือดออกระบาด หากมีอาการต้องสงสัยให้รีบพบแพทย์ทันที

            แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เตือน ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ ให้ห่างไกลจาก COVID – 19  พร้อมทั้งให้ระวังโรคไข้เลือดออก ระบาดด้วยเช่นกัน ซึ่งในระยะนี้ เกิดฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก และมีน้ำขังที่สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของไข้เลือดออก ฉะนั้น ต้องเริ่มสอดส่องภายในบ้าน ไม่ให้มียุงลาย รวมทั้งหากมีอาการเจ็บป่วย ไม่แน่ใจว่าเป็นโรคอะไร แนะนำให้ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุ จะได้รักษาได้ทันท่วงที ก่อนอันตรายถึงชีวิต

            “ไข้เลือดออก” เป็นได้หมดตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยผู้ใหญ่ เป็นแล้วก็เป็นซ้ำได้ เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต หากรักษาไม่ทันการ ความสำคัญอยู่ที่ว่า อาการของโรคไข้เลือดออก ในระยะแรก ๆ อาจมีอาการคล้ายคลึงกับไข้หวัด หรืออาการเจ็บป่วยไม่สบายทั่ว ๆ ไป ขอให้สังเกตอาการอย่างละเอียด โดย 4 อาการต้องสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออก ประกอบด้วย ผู้ป่วยมีไข้สูง 2 วัน อาการไม่ดีขึ้น อ่อนเพลีย ซึมลง ปัสสาวะสีเข้ม หรือผู้ป่วยมีไข้ลดแล้ว แต่อาการแย่ลง ซึมกว่าเดิม เบื่ออาหาร ขอให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก และรีบพบแพทย์ทันที ผู้ป่วยไข้เลือดออก อาจจะมีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไป เช่น ปวดศีรษะ ตัวร้อน คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามตัว โดยมีอาการเด่น คือ ไข้สูงเฉียบพลัน ไอไม่มีน้ำมูก คลื่นไส้อาเจียน ถ่ายดำ สีผิวคล้ำลง หรือมีผื่นแดงตัวลาย ๆ เหนื่อยเพลีย เบื่ออาหาร ปวดหัว กระหายน้ำผิดปกติ ในเด็กเล็กร้องกวนตลอดเวลา ตัวเย็น ฉี่น้อยลง หรือไม่ฉี่เป็นเวลานาน ปวดเมื่อยแขนขา ปวดกระดูก หากมีอาการต้องสงสัยดังกล่าว ไม่ควรนิ่งนอนใจ รีบไปพบแพทย์ทันที

ทั้งนี้ การวินิจฉัยที่แม่นยำ รวดเร็ว ตั้งแต่แรกเริ่มอาการ หรือความผิดปกติ ย่อมส่งผลดีต่อการรักษา และสามารถลดโอกาสที่จะเกิดการกระจายเชื้อได้ และส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยมากขึ้น

 

Share: