| นพค.36 เร่งเคลียร์เส้นทางไปกลอเซโล ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย แหล่งท่องเที่ยวดัง หลังจากเหตุดินสไลด์ ปิดทับเส้นทาง

วันนี้ (23 พ.ค. 2565) พ.อ.จิรายุ  จิตธรรม  ผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาการคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จ.แม่ฮ่องสอน ส่งรถเครื่องมือหนักพร้อมกำลังพลเข้าช่วยเหลือชาวบ้าน จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพื้นที่ อ.สบเมย เกิดเหตุอุทกภัย และส่งผลกระทบต่อราษฎรในพื้นที่  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 (นพค.36) ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยรถเครื่องจักรกลหนัก ออกไปทำการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย จากเหตุดินสไลด์ ปิดทับเส้นทาง ระหว่าง บ.คอนผึ้ง - บ.หนองแม่ละ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย โดยทำการตักดินออกจากถนน เพื่อเปิดเส้นทางการจราจร ปัจจุบันยานพาหนะสามารถ สัญจรผ่าน ไป-มา ได้ตามปกติแล้ว 

.

นอกจากนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรกลหนัก เข้าแก้ไขปัญหาดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง  บ.ห้วยม่วง ต.แม่สวด และเส้นทาง บ.กอมูเดอ - บ.กลอเซโล ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย  ยานพาหนะไม่สามารถสัญจรผ่านได้ จากเหตุฝนตกหนักห้วงวันที่ 20-21 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาดินปิดทับเส้นทาง สำหรับ บ้านกลอเซโล เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ อ.สบเมย ปัจจุบันรถยังไม่สามารถวิ่งผ่านเข้า-ออกได้

Share: