| ผู้ว่าฯลำปาง สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์ จากเหตุอุทกภัยที่อำเภอเกาะคา พร้อมเร่งช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรโดยเร็ว

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 05.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง สั่งการให้ นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดลำปาง นายอำเภอเกาะคา ปศุสัตว์อำเภอเกาะคา นายกเทศบาลตำบลท่าผา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์ เนื่องจากประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเกาะคา เกษตรกรผู้เลี้ยงไข่ไก่ นายสุรชาติ ขัดทะเสมา บ้านเลขที่ 123/1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประสบภัยน้ำท่วมฟาร์มไก่ไข่ ทำให้ไก่ไข่อายุ 2 เดือนครึ่ง ได้รับความเสียหาย จำนวน 15,000 ตัว

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรต่อไป

Share: