| 23 พ.ค.65 จ.ลำพูน พบติดเชื้อ COVID19 จากผลตรวจ ATK Positive 236 ราย

(23 พฤษภาคม 2565) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จากผลตรวจ  ATK Positive 236 ราย มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 87,803 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 148 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 5,715 ราย Pro.Case สะสม จำนวน 82,108 ราย แบ่งเป็นรักษา ใน รพ.รัฐ 71 ราย รพ.เอกชน 209 ราย CI 100 ราย HI&SI 3,217 ราย รักษาหายแล้ว 5,648 ราย รักษาหาย Pro.Case จำนวน 78,549 ราย

          ในส่วนของสถิติการครองเตียงของโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งในจังหวัดลำพูนมีทั้งหมด 244 เตียง ใช้ไป 71 เตียงหรือคิดเป็น 29.10% จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วย 173 เตียงคิดเป็น 70.90% นอกจากนี้เตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนมีรองรับทั้งสิ้น 670 เตียง ใช้ไป 209 เตียง คิดเป็น 31.19% จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วยอีก 461 เตียง คิดเป็น 68.81%

          สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 มียอดสะสมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว จำนวน 353,840 ราย คิดเป็น 84.10% ของผู้ประสงค์ฉีดทั้งหมด 126,648 คน จากประชากรทั้งหมด 401,408 คนคิดเป็น 88.15% ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 353,840 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 337,058 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 194,106 ราย และเข็มที่ 4 จำนวน 14,718 ราย

Share: