| จังหวัดแพร่ เตรียมจัดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

จังหวัดแพร่ เตรียมจัดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้บริเวณวนอุทยานดอยม่อนแก้ว-ม่อนเด็ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้ ในวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ บริเวณวนอุทยานดอยม่อนแก้ว-ม่อนเด็ง ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรม แต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลือง สวมใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลขณะทำกิจกรรม และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

Share: