| สถานการณ์ COVID-19 จ.แม่ฮ่องสอน มีแนวโน้มลดลง วันนี้ (23 พ.ค. 65) พบติดเชื้อรายใหม่ 50 ราย เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง ตามหลัก 2U

    ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศปก.จ.มส.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – 23 พฤษภาคม 2565  ว่ามีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 44,202 ราย (RT-PCR 2,562 ราย ATK 41,640 ราย เสียชีวิต 34 ราย รักษาหาย แลRว 43,751 ราย ยังรักษาอยู่ 417 ราย เป็นผู้ป่วยสีแดง 4 ราย (0.96%) สีเหลือง 7 ราย (1.68%) และ สีเขียว 406 ราย (97.36%) โดยรักษาที่ รพ.19 ราย (4.56%) และแยกกักตนเองที่บ้าน (HI) 398 ราย (95.44%) วันนี้พบติดเชื้อรายใหม่ 50 ราย (RT-PCR 2 ราย ATK 48 ราย) จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 14 วัน มีแนวโน้มลดลง คือ จากเฉลี่ยวันละ 246 ราย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เหลือเฉลี่ยวันละ 120 ราย ในวันนี้

    ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 แก่ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สะสมถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 188,816 คน (76.83%) 2 เข็ม จำนวน 164,512 คน (66.94%) และ 3 เข็ม จำนวน 47,287 คน (19.24%)

    ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนยังต้องเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง โดยปฏิบัติตามมาตรการ 2U เพื่อลดความเสี่ยง ในการแพร่และรับเชื้อ คือ Universal Prevention วิธีป้องกันการติดเชื้อโควิด ขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล โดย เน้นการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และ Universal Vaccination (วัคซีนครอบจักรวาล) ทุกกลุ่มอายุตRองเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งเข็มปกติและเข็ม กระตุ้น เพื่อป้องกันอาการป่วยหนักและเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19

 

 

 

Share: