| จ.ลำพูน คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จ.ลำพูน คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ขับเคลื่อนคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริม พัฒนาคนกองทุนอย่างมีศักยภาพ

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2565) ที่ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่องเเละเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นเเบบอย่างได้รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจให้เเก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่

ภายในโครงการ มีตัวแทนนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประเภทละ 5-10 นาที มีกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกการประกวดคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ทั้งหมด 5 อำเภอ ได้แก่ อ.บ้านธิ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงทำข้าวแคบบ้านแจ้ซ้อน อ.ลี้ กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี อ.เวียงหนองล่อง กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวและเห็ดหูหนู อ.บ้านโฮ่ง กลุ่มเห็ดดอยทอดกรอบ อ.ป่าซาง กลุ่มตัดเย็บกระเป๋านกฮูก และ อ.เมืองลำพูน กลุ่มทำโคมล้านนาชุมชนจามเทวี

Share: