| โควิด-19 จังหวัดแพร่ ดีขึ้นทุกวัน และไม่มีผู้เสียชีวิต

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2565  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย ATK ผลเป็นบวก 261 ราย (รวมทั้งสองส่วน 267 ราย) มีผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาล สีแดง 5 ราย สีเหลือง 25 ราย สีเขียว 0 ราย คนที่สมัครใจรักษาตัวที่บ้านแบบผู้ป่วยนอกยังรักษาตัวอยู่ อำเภอเมืองมากสุด 410 ราย รองลงมาได้แก่ อำเภอสูงเม่น 340 ราย และคนที่ ATK มีผลเป็นบวกกักตัวอยู่ที่บ้าน (HI) รับใหม่ของอำเภอเมืองแพร่ 24 ราย รองลงมาได้แก่ อำเภอสูงเม่น 15 ราย

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ขอให้ชาวแพร่ทุกกลุ่มวัย เข้ารับการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 และวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 เพื่อลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิต ที่โรงพยาบาล  รพ.สต.ใกล้บ้าน และศูนย์ฉีดวัคซีนกลางจังหวัดแพร่ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รวมทั้งให้ยังคงมาตรการป้องกันโควิดทุกสายพันธุ์ ด้วยการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่เสี่ยง หากสงสัยหรือมีอาการให้ตรวจหาเชื้อด้วย ATK

 

Share: