| ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตาม สถานการณ์ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร และอำเภอเกาะคา

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจติดตาม สถานการณ์ปัญหาน้ำท่วมขังตำบลปงยางคก ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร และตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและแม่น้ำล้นตลิ่ง ลำน้ำ แม่ตาล แม่ยาว แม่สัน และ แม่ไพร ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ ดังนี้ ต.หนองหล่ม ม.2 3 7 , ต.เมืองยาว ม.1 2 10 และ 15 ครัวเรือนเสียหาย 1 ครัวเรือน , ต.แม่สัน ม.1 2 5 6 7 8 , ต.ปงยางคก ม. 5 6 7 8 10 และ 11 ราษฎรได้รับความเสียหาย ประมาณ 320 ครัวเรือน ส่วนความเสียหายสิ่งปลูกสร้าง ฝาย ตลิ่ง อื่นๆ อยู่ระหว่างสำรวจ

และพื้นที่ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 136 ครัวเรือน โดยสถานการณ์ปัจจุบันน้ำได้ลดระดับลงเกือบเป็นปกติแล้ว และยังคงเฝ้าระวังต่อไป

Share: