| คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

        นางสิรินทร รามสูต รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง นำคณะคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ อำเภอแม่สะเรียง เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00น. โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ว่าที่พันตรี เฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ คณะผู้บริหารและประชาชน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำเภอแม่สะเรียง เพื่อประชุมร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  เพื่อรับทราบแผนงาน โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ความรับผิดชอบและพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอำเภอแม่สะเรียง

       จากนั้นคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมชิมอาหารพื้นบ้านอำเภอแม่สะเรียง จัดการแสดงโตและนกกิ่งกะหร่าและจัดเลี้ยงรูปแบบอาหารพื้นเมืองขันโตก ณ พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เป็นผู้รับผิดชอบและดูแล

Share: