| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ร่วมติดตามเฝ้าระวังและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอเชียงคำ

            นายสัตวแพทย์ สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ สัตวแพทย์หญิง พรทิพย์ วิสุทธิคุณาธาร นายสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ , นายประจวบ เสนาธรรม ปศุสัตว์อำเภอเชียงคำ และเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในอำเภอเชียงคำ ณ จุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลอ่างทอง ชุมชนรอบจุดเกิดโรค, จุดทิ้งขยะของชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ซึ่งอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค โดยดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำบอน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน และผู้นำหมู่บ้าน

            ทั้งนี้ ได้ร่วมกันลงพื้นที่วิเคราะห์สถานการณ์การเกิดโรค แนะนำการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในรูปแบบเชิงรุก ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และตระหนักถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชน โดยสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน ยังไม่พบสัตว์ต้องสงสัย สัตว์ที่ป่วย/ตายผิดปกติ ผู้ที่สัมผัสน้ำลายหรือถูกสัตว์ป่วย/สัตว์ต้องสงสัยข่วนหรือกัดเพิ่มเติม

Share: