| ระดับน้ำ แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงแสนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

      เช้าวันนี้ (14 พ.ค.65) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย ได้รายงานระดับน้ำโขงบริเวณหน้าที่ว่าการ อ.เชียงแสน มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นที่ระดับ 4.16 เมตร ภายหลังจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น หลังพบระดับน้ำที่สถานีเขื่อนจิ่งหง (ประเทศจีน) เพิ่มขึ้นสะสมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565 ประมาณ 1.25 เมตร จากอัตราการระบายน้ำสะสม 1,105 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีฝนตกบริเวณท้ายเขื่อน กอนช. ได้คาดการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจากสถานการณ์ดังกล่าวในช่วงวันที่ 11 – 19 พฤษภาคม 2565 บริเวณสถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คาดว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นช่วงวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2565 ประมาณ 1.20 - 1.40 เมตร โดยเฉพาะในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 0.70 - 0.80 เมตร     
    
จากรายงานของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย พบว่าระดับน้ำโขงบริเวณหน้าที่ว่าการ อ.เชียงแสน มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ระดับน้ำอยู่ที่ 3.18 เมตร โดยเช้าวันนี้ระดับน้ำอยู่ที่ 4.16 เมตร
   
ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ได้ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เช่น พืชผลทางการเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพอาจได้รับความเสียหายได้ แจ้งเตือนเรือสัญจรและผู้ประกอบกิจกรรมบริเวณแม่น้ำโขงให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

Share: