| ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ห่วงใยผู้เดินทาง ช่วงวันหยุดยาวนี้ ย้ำ! ผู้ใช้รถใช้ถนนตรวจสภาพรถและร่างกายให้พร้อมเพื่อความปลอดภัย

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ห่วงใยผู้เดินทาง คุมเข้ม ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก เน้นย้ำ ผู้เดินทาง ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะตรวจสภาพรถและพนักงานขับรถต้องพร้อม เพื่อให้เดินทางถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยตลอดช่วงวันวิสาขบูชา

        นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 13-16 พ.ค.2565 ประกอบกับรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ จึงคาดว่าจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปทำบุญ และเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและใช้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น  สำนักงานขนส่งฯ ได้จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในการเดินทางทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ตรวจสอบความพร้อมสถานประกอบการของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ โดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการให้ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถก่อนนำรถออก โดยตัวรถจะต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัยครบถ้วน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ติดตั้ง GPS Tracking เพื่อใช้ติดตามการใช้ความเร็ว ในส่วนของพนักงานขับรถต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ พักผ่อนให้เพียงพอเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ต้องไม่มีสารเสพติด และแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ มีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตรงตามประเภทของรถ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบสภาพรถหรือพนักงานขับรถมีข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุจะดำเนินคดีตามกฎหมาย และจัดหารถคันใหม่และพนักงานขับรถที่มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนทันที เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชน พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และงดใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า ในระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 2565 รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถทิ้งไว้บนไหล่ทาง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รถให้เดินรถได้เฉพาะช่องเดินรถซ้ายสุดเท่านั้น ผู้ขับรถต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด

        ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสาร และรับเรื่องร้องเรียนจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตลอด 24 ชั่วโมง ทางสายด่วน 1584 เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทาง ถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยตลอดช่วงวันวิสาขบูชา

Share: